Coating & Construction

Affärsenheten Coating & Construction är specialiserad på tillämpningar inom färg, ytbeläggning, tryckfärg, byggnation, lim, tätningsmedel och ytbehandling av metaller. En ledande distributör och leverantör av smarta materialteknologier, råmaterial, kemiska och teknologiska speciallösningar från marknadsledande leverantörer över hela världen.

Vårt team består av lokala specialister som är beredda att dela med sig av sin kunskap för att hitta de bästa och mest optimala lösningarna för våra kunders behov.

Ytbeläggningar

Affärsenheten Coating & Construction är en ledande distributör och leverantör av smarta teknologilösningar, råmaterial, kemiska och tekniska lösningar för färg-, ytbeläggnings-, tryckfärgs- och bindemedelsbranschen.

Vårt omfattande produktsortiment består av råmaterial med hög kvalitet från marknadsledande leverantörer över hela världen.

För färg-, ytbeläggnings-, tryckfärgs- och bindemedelsbranschen levererar vi ett omfattande utbud av råmaterial som sträcker sig från bas- till specialkemikalier:

 • Polymerdispersioner
 • Bindemedel
 • Pigment
 • Färgämnen
 • Fyllnadsmedel
 • Härdare
 • Katalysatorer
 • Korrosionsinhibitorer
 • Reologi modifierare
 • Vät- och dispergeringsmedel
 • Skumdämpare
 • Filmbildare
 • Biocider
 • Special lösningsmedel
 • Special tillsatsmedel

Grid

Vårt team består av lokala specialister som är beredda att dela med sig av sin kunskap för att hitta de bästa och optimala lösningarna för våra kunders behov.

Byggnation

Affärsenheten Coating & Construction är en ledande distributör och leverantör av smarta teknologilösningar, råmaterial, kemiska och tekniska lösningar för byggkonstruktionsbranschen.

Vårt omfattande produktsortiment består av råmaterial av hög kvalitet från marknadsledande leverantörer över hela världen.

Vi betjänar kunder inom följande områden:

 • Cement, gips och syntetiska bindemedelsbaserade torrblandningar
 • Emulsionsbruk och kakelcement
 • Gipsblock och gipsskivor
 • Prefabricerad, färdigblandad och jordfuktig betong
 • Vattenisolering och skyddsmedel
 • Marksten och plattor
 • Mineralullsisolering
 • Vägkonstruktion
 • Bitumen och asfalt

Grid

Vårt team består av lokala specialister som är beredda att dela med sig av sin kunskap för att hitta de bästa och mest optimala lösningarna för våra kunders behov.

Lim och Tätningsmedel

Affärsenheten Coating & Construction är en ledande distributör och leverantör av smarta teknologilösningar, råmaterial, kemiska och tekniska lösningar för lim- och tätningsmedelsbranschen.

Vårt omfattande produktsortiment består av råmaterial av hög kvalitet från marknadsledande leverantörer över hela världen.

För lim- och tätningsmedelsbranschen levererar vi ett omfattande utbud av råmaterial som sträcker sig från bas- till specialkemikalier:

 • Fyllnadsmedel
 • Pigment
 • Silikonoljor
 • OH polymerer
 • Silan & siloxan
 • Tvärbindare
 • Katalysatorer
 • Kolvätehartser
 • Polymerdispersioner (PVA, VA/E, vinyl & akryl kopolymerer)
 • Biocider
 • Konserveringsmedel
 • Reologiska modifierare
 • Mjukgörande medel
 • Skumdämpare
 • Protein och stärkelsebaserade medel

Grid

Vårt team bestående av lokala specialister är beredda att dela med sig av sin kunskap för att hitta de bästa och optimala lösningarna för våra kunders behov.

Ytbehandling av metaller

Affärsenheten Coating & Construction är en ledande distributör och leverantör av smarta teknologilösningar, råmaterial, kemiska och tekniska lösningar för ytbehandling av metaller.

För tillämpningar inom ytbehandling av metaller erbjuder vi ett brett utbud av ytbehandlingskemikalier t.ex. för förbehandlingsprocesser, förzinkning, förnickling, förkromning och hårdförkromning samt kemisk förnickling, efterbehandlingsprocesser och vattenreningskemikalier. Vi levererar även mekanik samt anodmaterial för olika ytbehandlingsprocesser.

Contact:

Tõnu Saar
Business Unit Director
Phone: +372 658 00 10
e-mail:
e-mail: